טפסים להפנייה
כתובת: רחוב גלבוע 16 נצרת עילית
טלפון : 046478934
פקס : 046475830
שעות קבלה: 08:00-15:00

ועדת שילוב   

מתוך: חוזר מנכ"ל תשס"ו/8(ב) 

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב / השמה

 תוספת לשאלון ההפנייה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה

 שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית

 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה

 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה

 הזמנת ההורים והתלמיד לדיון בוועדת השילוב המוסדית

 אישור ההורים להפניית ילדם להערכה פסיכולוגית

 אישור ההורים להפניית ילדם לאבחון דידקטי 

הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר 

פרטיכול ועדת השילוב המוסדית

הודעה להורים על החלטת ועדת השילוב המוסדית

טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב / השמה / ערר על שמירת סודיות

 

 

בקשה לתמיכה מסוג סייעת

טופס 11ב' מתוך חוזר מנכ"ל תשס"ח/3(ד) 9 בנושא תוכנית השילוב: בקשה לתמיכה מסוג סייעת 

תיאור רמת התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל

הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר

 

   

ועדת השמה

מתוך: חוזר מנכ"ל תשס"ו/8(ב) 

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב / השמה

תוספת לשאלון ההפנייה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי גן לקויי שמיעה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה

שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בבית-ספר לחינוך מיוחד לוועדת השמה

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה

תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב / השמה לתלמידים לקויי ראייה - שאלון לרופאי העיניים ולמרפאות לראייה ירודה 

תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה, התשס"ו-2005 (קובץ תקנות 6436)

הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר

 טופס הצהרה של המשתתפים בוועדת שילוב / השמה / ערר על שמירת סודיות