מחלקת טיפול בפרט
נווט למעלה
כניסה
מחלקת פרט                      
 
מנהל המחלקה: סגן מנהל אגף החינוך בוריס ברודסקי
 
טלפון:  04-6478934
פקס:  04-6575830
כתובת: רח' גלבוע 16 נצרת עילית
דואר אלקטרוני: borisb@nallit.org.il
 
חזון:
כל ילדי ותלמידי העיר ילמדו בנצרת עילית תוך דגש למימוש עצמי
שותפות קהילתית ואזרחות מועילה.
 
מטרות:
·        מתן מענה פורמלי ובלתי פורמלי לכלל ילדי העיר
·        צמצום פערים
·        מניעת נשירה
·        מניעה וטיפול בהתנהגויות חריגות
·        שיקום ילדים ונוער בסיכון
·        אינטגרציה הוליסטית של כל הגורמים השוטפים לתהליך
 
תפקידי המחלקה:
 
         בניית מערכת נהלים עירונית לצמצום נשירה ויצירת
              התמדה במערכת החינוך בישוב.
         החלטה על מבנה ארגוני ותרשים זרימה לקבלת החלטות
             בתחום ההתמדה במערכת החינוך  בנצרת עילית
         בניית מודל עבודה יישובי הנותן מענה רחב ומקיף לכלל בני הנוער
         יצירת רצף עבודה בין מסגרות פורמליות לבלתי פורמליות המאפשר
              בניית תכנית אישית לכל ילד/ה, נער/ה.
         איגום משאבים יישובי לתחום הפרט והרחבת 
              מעגל האפשרויות לבני הנוער.
         קיום  מודלים דו כיווניים המאפשרים יציאה של נער/ה
              מהמסגרת הפורמלית וחזרתו/ה אליה בסיום  תהליך
         יצירת מערך חשיבה עירוני להתמודדות ומניעה של תופעות חריגות