כישורי חיים תשס"ט - עם הפנים לתש"ע
education - חינוךשפ''י
סרגל הכלים של אוח פתיחה הזזה
סגירה
העתקה
אישור ביטול מורה נבוכים

 
 
 
 
 
 
 
כישורי חיים תשס"ט - עם הפנים לתש"ע
עלון מקוון מס' 22 , תמוז תשס"ט, יולי 2009
 

זו השנה השנייה להטמעת תכנית כישורי חיים, שהיא חלק מליבת העבודה של הייעוץ החינוכי בתוך בית - הספר.

הפעילות בכישורי חיים הייתה בהלימה לממצאי דו"ח המחקר האיכותני שנערך בשנת תשס"ח.

 

השנה הסתיים פיתוח מתווה להכשרת יועצות בכישורי חיים בשלוש השנים הראשונות לעבודתן. הוכשרו 40 מנחות לקורסי כישורי חיים. הועברו 25 קורסים ליועצות בכל הארץ במגזרים שונים: הממלכתי, הערבי, הממ"ד, והחרדי.

נכתבו התאמות להנחיית כישורי חיים בכיתות  חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ולהנחיית כישורי חיים בבתי הספר בממ"ד. בימים אלו שוקדים על התאמה תרבותית ותרגום מקצועי של מערכי כישורי חיים לשפה הערבית, וכן על התאמת החומרים למגזר החרדי.

 

אנו לקראת סיום העברת שאלון סקר ממוחשב בכישורי חיים לכל היועצות החינוכיות בארץ. הסקר מברר מגוון מרכיבים מערכתיים בתוכנית. בהתאם לנתונים שיאספו נתווה את תהליך הטמעת כישורי חיים בשנת תש"ע. (את סיסמת הכניסה לשאלון ניתן לקבל מהיועצת הבכירה).

 

בעלון מקוון זה בחרנו לתת ביטוי לעשיות של יועצות במעגלם השונים. העשיות מדגימות תהליכים מקבילים של הנחיית יועצות ומורות, תלמידים והורים.

כמו כן אנו מציגים מודלים מערכתיים של עבודה בבית ספר, במסגרת מערך ייעוץ יישובי ובמסגרת הכשרת יועצות במגזר הערבי.

 

תודה, לכן היועצות, על שפעלתן לאורך כל השנה למען הטמעה מיטבית של התוכנית, ולכל מי שבחרה לשתף את כולנו ולשלוח חומרים לעלון זה.

 

בברכה

יעל בריל

מדריכה ארצית, אחראית הטמעת כישורי חיים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2009