יחידה ללקויות למידה
נווט למעלה
כניסה
נצרת עילית > השירות הפסיכולוגי > יחידה ללקויות למידה
 מרכז לאבחון לקויות למידה

המרכז מאפשר לתלמידים הסובלים מלקויות למידה להגיע לצורך הערכה פסיכו-דידקטית מורחבת. הפנייה למרכז באמצעות יועצות בית הספר במהלך חודשי הקיץ החל מגיל חטיבות הביניים.

השרות ממומן כמלגה של משרד החינוך. כל תלמיד שהומלץ על ידי בית הספר עובר ועדת מלגות במשרד החינוך ולאחר שהבקשה אושרה זכאי לעבור הערכה לצורך קבלת זכאות להתאמות במבחנים.

לצורך ברור ופניה, ניתן לפנות ליועצת בית הספר בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה או לגברת פורטיאנקין אירנה רכזת תחום לקויות למידה בשרות הפסיכולוגי בטל. 6554644