נטופה - מפות מושגים
נווט למעלה
 

  Popplet

 
 

 Mindomo

 
 
 
 
 
 
 

  Xmind

 

 

 

 

 

Xmind (דורשת התקנה קצרה)

 

Spiderscribe  

הכנת מיפוי מושגים ב- word