נווט למעלה
כניסה
לתלמידים ולהורים שלום,
במסגרת תכנית שר החינוך נפתלי בנט לחיזוק הצפון, מוצע לתלמידי כתות ד'-ה' בתשע"ח, המתגוררים בנצרת עילית, תכנית "חוג לכל ילד".
מטרות התכנית:
  • *      חיזוק החינוך וצמצום הפערים בצפון הארץ
  • *      הרחבת החשיפה של כל ילד לתוכן מעשיר
  • *      פיתוח הממד האישי והחברתי
  • *      פיתוח צריכת פנאי משמעותית ואיכותית
  • *      חיבור בין ילדים ופיתוח רובד של קשרים איכותיים כחלק מתפיסת בינוי קהילה
 
התכנית תופעל ע"י החברה למתנ"סים באמצעות רשת המרכזים הקהילתיים בנצרת עילית ותתקיים במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר בשעות אחר הצהריים.
בתכנית:
  • *      כל ילד זכאי לבחור חוג אחד מהמבחר המוצע ע"י רשת המרכזים הקהילתיים
  • *      התכנית בשנת תשע"ח תופעל מאוקטובר 2017 עד יוני 2018
  • *      החוג מתקיים פעם בשבוע
  • *      דמי השתתפות שנתיים של המשתתף – 100 ₪  
  • *      פתיחת החוג תלויה ברישום מינימלי של תלמידים
 
כדי להיערך לקראת השמת התכנית ובחירת החוגים שיופעלו במסגרתה, אנא סמנו בשאלון הבא את החוג המועדף עליכם.
בהתאם להעדפות כלל התלמידים בעיר, יבחר היצע החוגים לתלמידים.
 

 השיבו:

 
הנני:
הנני:
הנני:
הנני תלמיד/ה בכתה:
הנני תלמיד/ה בכתה:
הנני תלמיד/ה בכתה:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני תלמיד/ה בבי"ס:
הנני גר/ה ב:
הנני גר/ה ב:
הנני גר/ה ב:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
החוג בו אני מעוניין/ת הוא:
 שלח
תודה רבה על שיתוף הפעולה.
פרסומים ומידע על הרשמה ימסרו בהמשך.