פעולות אתרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).פתח תפריט נווט למעלה
כניסה
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  רשימות

111 111    36 לפני 16 חודשים
appgame appgame    0 לפני 17 חודשים
KWizCom Products Site Log KWizCom Products Site Log  KWizCom Products Log lists is used for diagnostic of problems in KWizCom products within this site collection. Once you have identified and resolved the issue, it is safe to delete this list.  232573 לפני דקה
news news    2 לפני 17 חודשים
rights rights    0 לפני 16 חודשים
אירועים אירועים  השתמש ברשימת האירועים כדי להציב מידע אודות פגישות, תאריכי יעד ואירועים אחרים הקשורים לאזור זה.  1 לפני 17 חודשים
אמנת הסובלנות-תשעד אמנת הסובלנות-תשעד    1272 לפני 17 חודשים
אנשי קשר אנשי קשר  צור רשימת אנשי קשר כאשר ברצונך לנהל מידע אודות אנשים שעמם עובדים חברי הצוות שלך, כגון לקוחות או שותפים. באפשרותך לשתף מידע בין רשימת אנשי הקשר שלך ותוכניות לניהול אנשי קשר תואמות Windows SharePoint Services.  2 לפני 17 חודשים
אנשי קשר1 אנשי קשר1    0 לפני 9 שנים
אנשי קשר1_1 אנשי קשר1_1    0 לפני 17 חודשים
אריאל322 אריאל322    1 לפני 17 חודשים
ברכות לראש העיר ברכות לראש העיר    0 לפני 16 חודשים
בתי ספר בתי ספר    5 לפני 17 חודשים
בתי-ספר במיזם בתי-ספר במיזם    7 לפני 9 שנים
דוחות של תוכן ומבנה דוחות של תוכן ומבנה  השתמש ברשימה הדוחות כדי להתאים אישית את השאילתות המופיעות בתצוגות כלי המבנה והתוכן  7 לפני 17 חודשים
הגדים תעודות הגדים תעודות    4 לפני 17 חודשים
הרשמה לסיור בנצרת עילית 1.06.2010 הרשמה לסיור בנצרת עילית 1.06.2010    9 לפני 17 חודשים
טופס רישום טופס רישום    178 לפני 17 חודשים
יישובים ובתי ספר יישובים ובתי ספר    224 לפני 16 חודשים
יעדים בתחום התקשוב לשנה"ל תש"ע. יעדים בתחום התקשוב לשנה"ל תש"ע.    13 לפני 16 חודשים
כג כג    1 לפני 16 חודשים
לוח הודעות לוח הודעות    2 לפני 4 שנים
לוח הודעות יישובי לוח הודעות יישובי    0 לפני 4 שנים
מיפוי תשתיות-חטיבות ותיכונים 2010 מיפוי תשתיות-חטיבות ותיכונים 2010    3 לפני 16 חודשים
ממ ממ    7 לפני 16 חודשים
מקצועיות המורים בתחום התקשוב-תשס"ט מקצועיות המורים בתחום התקשוב-תשס"ט    11 לפני 17 חודשים
משגיחים משגיחים    0 לפני 17 חודשים
משגיחים_1 משגיחים_1    0 לפני 17 חודשים
משגיחים_2 משגיחים_2    0 לפני 17 חודשים
משימות משימות  צור רשימת משימות כאשר ברצונך לבצע מעקב אחר קבוצה של פריטי עבודה שעליך או על הצוות שלך להשלים.  1 לפני 6 שנים
משימות זרימת עבודה משימות זרימת עבודה  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן משימות זרימת עבודה הנוצרות באתר זה.  0 לפני 6 שנים
משלנו משלנו    9 לפני 17 חודשים
נסיון1 נסיון1    2 לפני 17 חודשים
סטודנטים סטודנטים    0 לפני 17 חודשים
סטודנטים_1 סטודנטים_1    3 לפני 16 חודשים
סטודנטים_2 סטודנטים_2    1 לפני 16 חודשים
פרטי בתיהס פרטי בתיהס    18 לפני 17 חודשים
פרטי התקשרות פרטי התקשרות    1 לפני 17 חודשים
פרטי התקשרות1 פרטי התקשרות1    1 לפני 16 חודשים
פרטי תלמיד פרטי תלמיד    1 לפני 16 חודשים
צור קשר צור קשר    62 לפני 2 ימים
צור קשר חדש צור קשר חדש    1 לפני 6 שנים
קישורים קישורים  צור רשימת קישורים כאשר יש לך קישורים אל דפי אינטרנט או משאבים אחרים שברצונך לשתף.  0 לפני 9 שנים
ראש השנה ראש השנה    0 לפני 17 חודשים
שאלות לראש העיר שאלות לראש העיר    197 לפני 11 חודשים
שמחת תורה  טל שמחת תורה טל    0 לפני 17 חודשים
תוכן הניתן לשימוש חוזר תוכן הניתן לשימוש חוזר  פריטים ברשימה זו מכילים תוכן טקסט או HTML שניתן להוסיף לדפי אינטרנט. אם לפריט נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף לדפי האינטרנט כהפניה לקריאה בלבד ויתעדכן אם הפריט ישתנה. אם לפריט לא נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף כעותק לדף האינטרנט ולא יתעדכן אם הפריט ישתנה.  3 לפני 17 חודשים
תכניות לתלמידים-תשס"ט תכניות לתלמידים-תשס"ט    13 לפני 17 חודשים
תעודות סיסמה תעודות סיסמה    30 לפני 17 חודשים
תשתיות בביה"ס- תשסט תשתיות בביה"ס- תשסט    14 לפני 17 חודשים