כל תוכן האתר
פעולות אתרהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).פתח תפריט נווט למעלה
כניסה
הצג: 
      פריטים השתנה לאחרונה

  רשימות

111 111    36 לפני 2 שנים
appgame appgame    0 לפני 2 שנים
KWizCom Products Site Log KWizCom Products Site Log  KWizCom Products Log lists is used for diagnostic of problems in KWizCom products within this site collection. Once you have identified and resolved the issue, it is safe to delete this list.  251150 לפני 3 דקות
news news    2 לפני 2 שנים
rights rights    0 לפני 2 שנים
אירועים אירועים  השתמש ברשימת האירועים כדי להציב מידע אודות פגישות, תאריכי יעד ואירועים אחרים הקשורים לאזור זה.  1 לפני 2 שנים
אמנת הסובלנות-תשעד אמנת הסובלנות-תשעד    1272 לפני 2 שנים
אנשי קשר אנשי קשר  צור רשימת אנשי קשר כאשר ברצונך לנהל מידע אודות אנשים שעמם עובדים חברי הצוות שלך, כגון לקוחות או שותפים. באפשרותך לשתף מידע בין רשימת אנשי הקשר שלך ותוכניות לניהול אנשי קשר תואמות Windows SharePoint Services.  2 לפני 2 שנים
אנשי קשר1 אנשי קשר1    0 לפני 9 שנים
אנשי קשר1_1 אנשי קשר1_1    0 לפני 2 שנים
אריאל322 אריאל322    1 לפני 2 שנים
ברכות לראש העיר ברכות לראש העיר    0 לפני 2 שנים
בתי ספר בתי ספר    5 לפני 2 שנים
בתי-ספר במיזם בתי-ספר במיזם    7 לפני 10 שנים
דוחות של תוכן ומבנה דוחות של תוכן ומבנה  השתמש ברשימה הדוחות כדי להתאים אישית את השאילתות המופיעות בתצוגות כלי המבנה והתוכן  7 לפני 2 שנים
הגדים תעודות הגדים תעודות    4 לפני 2 שנים
הרשמה לסיור בנצרת עילית 1.06.2010 הרשמה לסיור בנצרת עילית 1.06.2010    9 לפני 2 שנים
טופס רישום טופס רישום    178 לפני 2 שנים
יישובים ובתי ספר יישובים ובתי ספר    224 לפני 2 שנים
יעדים בתחום התקשוב לשנה"ל תש"ע. יעדים בתחום התקשוב לשנה"ל תש"ע.    13 לפני 2 שנים
כג כג    1 לפני 2 שנים
לוח הודעות לוח הודעות    2 לפני 5 שנים
לוח הודעות יישובי לוח הודעות יישובי    0 לפני 5 שנים
מיפוי תשתיות-חטיבות ותיכונים 2010 מיפוי תשתיות-חטיבות ותיכונים 2010    3 לפני 2 שנים
ממ ממ    7 לפני 2 שנים
מקצועיות המורים בתחום התקשוב-תשס"ט מקצועיות המורים בתחום התקשוב-תשס"ט    11 לפני 2 שנים
משגיחים משגיחים    0 לפני 2 שנים
משגיחים_1 משגיחים_1    0 לפני 2 שנים
משגיחים_2 משגיחים_2    0 לפני 2 שנים
משימות משימות  צור רשימת משימות כאשר ברצונך לבצע מעקב אחר קבוצה של פריטי עבודה שעליך או על הצוות שלך להשלים.  1 לפני 7 שנים
משימות זרימת עבודה משימות זרימת עבודה  ספריית מערכת זו נוצרה על-ידי התכונה פרסום כדי לאחסן משימות זרימת עבודה הנוצרות באתר זה.  0 לפני 7 שנים
משלנו משלנו    9 לפני 2 שנים
נסיון1 נסיון1    2 לפני 2 שנים
סטודנטים סטודנטים    0 לפני 2 שנים
סטודנטים_1 סטודנטים_1    3 לפני 2 שנים
סטודנטים_2 סטודנטים_2    1 לפני 2 שנים
פרטי בתיהס פרטי בתיהס    18 לפני 2 שנים
פרטי התקשרות פרטי התקשרות    1 לפני 2 שנים
פרטי התקשרות1 פרטי התקשרות1    1 לפני 2 שנים
פרטי תלמיד פרטי תלמיד    1 לפני 2 שנים
צור קשר צור קשר    62 לפני 5 חודשים
צור קשר חדש צור קשר חדש    1 לפני 7 שנים
קישורים קישורים  צור רשימת קישורים כאשר יש לך קישורים אל דפי אינטרנט או משאבים אחרים שברצונך לשתף.  0 לפני 10 שנים
ראש השנה ראש השנה    0 לפני 2 שנים
שאלות לראש העיר שאלות לראש העיר    197 לפני 16 חודשים
שמחת תורה  טל שמחת תורה טל    0 לפני 2 שנים
תוכן הניתן לשימוש חוזר תוכן הניתן לשימוש חוזר  פריטים ברשימה זו מכילים תוכן טקסט או HTML שניתן להוסיף לדפי אינטרנט. אם לפריט נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף לדפי האינטרנט כהפניה לקריאה בלבד ויתעדכן אם הפריט ישתנה. אם לפריט לא נבחר עדכון אוטומטי, התוכן יתווסף כעותק לדף האינטרנט ולא יתעדכן אם הפריט ישתנה.  3 לפני 2 שנים
תכניות לתלמידים-תשס"ט תכניות לתלמידים-תשס"ט    13 לפני 2 שנים
תעודות סיסמה תעודות סיסמה    30 לפני 2 שנים
תשתיות בביה"ס- תשסט תשתיות בביה"ס- תשסט    14 לפני 2 שנים