דף הבית - בטחון,בטיחות ושעת חירום במוסדות החינוך
בית

 

 

קב"ט מוסדות חינוך – צוויג שמואל

 

טלפון:  04-6478861

 פקס:  04-6575830

 כתובת: רח' גלבוע 16 נצרת עילית

 דואר אלקטרוני: shmuelz@nallit.org.il  

 

מידע כללי

אבטחת מוסדות החינוך נקבעה מתוקף החלטת ממשלה 5717 מ- 25 יוני 1995, ובהתאם לכך

המשרד לביטחון פנים, באמצעות משטרת ישראל, הם הגורמים  שהוסמכו לקביעת סדרי

האבטחה במוסדות החינוך .

 

 

משטרת ישראל, במסגרת אחריותה הכוללת ובהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים

קבעה את שיטת האבטחה, הקריטריונים, הנוהלים, ותקני המאבטחים. בין היתר היא נושאת

באחריות של מימון האבטחה. המשטרה היא הגורם המנחה את משרד החינוך והרשות

המקומית, באמצעות קב"ט מוסדות חינוך, בכל הקשור לתכנון, ארגון , פיקוח ובקרה הנוגע לאבטחת מוסדות

 החינוך בשוטף ובמצבי חירום.

משטרת ישראל היא הגורם המוסמך שמנחה את משרד החינוך והרשויות, באמצעות קב"ט

מוסדות חינוך, בכל הקשור לתכנון האבטחה, קביעת תקני מאבטחים, קביעת נוהלים, הכשרת מאבטח

וההשתתפות בהוצאות האבטחה.

מנהל/ת בי"ס, מנהלת גן , ומסגרות החינוך הבלתי פורמלי  נושאים באחריות הכוללת לביטחון

והסדרי בטיחות במוסד הנדרשים  עפ"י חוזר מנכ"ל ,כמו כן אחראים לביצוע הנחיות קב"ט מוסדות חינוך

הישובי.

תחומי פעילות

ýארגון הביטחון השוטף ,קביעת סדרי אבטחה ובטיחות בפעילות החוץ בית סיפרית,בקייטנות

במחנות, ובארועים המתקיימים בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.

ýהקצאת מרכיבי ביטחון ואמצעי מיגון כמו גידור, מער' כריזה, מער' לחצני מצוקה,מער' אזעקה

 ואמצעים נוספים בהתאם לתקנה 49 של משרד החינוך, יועברו למוסדות  החינוך עפ"י תוכנית  רכש רב

 שנתית בסיוע משרד החינוך.

 

 

ýהנחיה סיוע ויעוץ מקצועי בתחום ביטחון שעת חירום למנהל/ת בי"ס, ציבור הגננות, תנועות נוער,

מרכזים קהילתיים, רענון והעברת נוהלי חוזר מנכ"ל , הנחיות משטרת ישראל,  ופיקוד העורף, סיוע

בטיפול לאיתור וסילוק מפגעים בטיחותיים בשוטף , הפצת נוהלי בטיחות , וקיום עבודת מטה מול אגפי

 העירייה וגורמי חוץ  להבטחת תנאים וסביבה בטיחותית נאותה.

ýביצוע הדרכות שוטפות להכשרת עוזר ביטחון בית סיפרי, הכשרת מאבטחים, ציוותי כבוי אש, ביצוע

 מיטווחים למורים, ציוותי חירום, הדרכות לתלמידים: בנושא חפץ  חשוד, הערכות למצבי

חירום, ביצוע תרגילים בהתאם לנוהלים ודרישות גורמי הביטחון וההצלה.

 

 

 
 
 

 שגיאה

 
שגיאת Web Part: לא ניתן להציג או לייבא פקד טופס אינטרנט או Web Part בדף זה. הסוג אינו נמצא או שאינו רשום כסוג בטוח.
 

 הודעות שוטפות

 
 

 אתרים מומלצים