תכנית מילת
נווט למעלה
כניסה
כתובת: רחוב גלבוע 16 נצרת עילית
טלפון : 046478934
פקס : 046475830
שעות קבלה: 08:00-15:00

מיל"ת –מסגרת לימודים תוספתית               

                          

מטרות :

מטרת התוכנית- הן לקדם את ילדי הגן  בתחום החינוכי, הלימודי  ולהביא להעצמה אישית וחברתית שלהם. כל זאת באמצעות הפעלת תוכניות  לימודיות ותוכניות העשרה שיעבירו הגננות וצוותים ייעודיים.

קהל יעד: התוכנית פועלת לפי מסגרת השתתפות של 75% ילדי  טרום חובה בכל גני הרשות. מהווה מענה ל- 18 גנים ביישוב.

תיאור התוכנית :

תוכנית מיל"ת הינה מסגרת יום לימודים תוספתית הפועלת בקנה אחד עם מדיניות המשרד ואגפי הגיל שבו, ויהוו המשך ליום הלימודים הרשמי. התוכנית תהווה רצף לימודי ופדגוגי לתוכניות הפעילות הרגילות של גן הילדים ותתואם עם מנהלת הגן.

התוכנית מתקיימת  ב- 18  גני טרום חובה,  למשך 34 שבועות בשנה.התוכנית פועלת למשך ארבעה ימים בשבוע בהיקף של 10 ש"ש.

 

הסל הבסיסי מתמקד בשני נושאים:

א. הארכת יום הלימודים, בתוכנית גנית העומדת בהלימה לתוכנית הליבה של

     המשרד, בביצוע גננת וסייעת.     

ב.  הזנה בריאה לכל ילדי הגן.

תוספות פדגוגיות לסל הפעילות הבסיסית הינן:

פעילות העשרה- תוכנית העצמה אישית במסגרתה מקבלים ילדים מאותרים טיפול ע"י תרפיות מקצועיות (קלינאי תקשורת, מרפאה בעיסוק, טיפול רגשי ועוד)

פעילות הורים וילדים – טיול

פעילות השתלמות והדרכה לסייעות הגן

פעילות השתלמות והדרכה לגננות מיל"ת

תוספת רכש טובין לכל מסגרת בהיקף של כ- 1200 ₪.

השתתפות בהפעלת המרכז המוסיקלי

שותפים: אגף החינוך ברשות המקומית,מנהלות בתי-ספר,רכזות,קרן סאקטא-רש"י כגוף מפעיל. ,פיקוח כולל- משרד החינוך

אנשי קשר :  פנינה שלזינגר, דליה בורק