דפים - תכנית קרב
כניסה
כתובת: רחוב גלבוע 16 נצרת עילית
טלפון : 046478934
פקס : 046475830
שעות קבלה: 08:00-15:00

תוכנית קר"ב

מטרות:

חשיפה לתכניות העשרה-  חשיפת המערכת - לתכניות העשרה ייחודיות,

 לתחומי למידה חדשים, לדרכי הוראה ולמדריכים שונים ומגוונים.

הבניית דיאלוג מתמיד ושיתוף פעולה בין כל השותפים לעשייה החינוכית

הוספת שעות להארכה, להרחבה והעשרה של תכנית הלימודים.

קהל יעד:  כלל אוכלוסיית הילדים ב- 43 גני הילדים ביישוב.

תיאור התוכנית:

התכנית היא פרויקט ההתערבות החינוכית הגדול בישראל, המקיף למעלה מ-260,000 ילדים ובני-נוער בכ-110 רשויות מקומיות.

התכנית הפועלת לשינוי חינוכי-חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך.

תפיסת העבודה של התכנית נגזרת מתוך תפיסת העולם של מפעיליה, ומושתתת על הגישה ההומניסטית, המבקשת לאפשר מיצוי יכולות, לעודד יוזמה, בחירה, אחריות ודיאלוג.

תכניות העשרה שנתיות, פרויקטים יישוביים ואירועי חברה ותרבות, חושפים את המערכת כולה - ילדים, צוותי חינוך, הורים וקהילה - לחדשנות ולמקצוענות חינוכית.

 אופי התכניות והרכבן מותאמים לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל מוסד ונקבעים במשותף על-ידי כל הגורמים המעורבים בחינוך הילד, תוך מחויבות לדיאלוג משותף ולאיכות מקצועית.

בנוסף, מקדמת תכנית קרב נושאים חברתיים-חינוכיים בעלי חשיבות לאומית כגון קליטת עליה, מניעת אלימות, העלאת המודעות לתחום הסביבה ואחרים.

מדריכים נכנסים לגן פועלים בנוכחות הגננת והסייעת ומביאים תכנים ופעילויות

שאמורים להיטמע ביחסי גומלין עם חיי הגן. התכנית מפעילה שתי תכניות

העשרה , הפועלת בכל גן - פעמיים בשבוע. באמצעות מימון: הורים, רשות,

תכנית קרב.

במסגרת תכנית זו עובדים כ-15 אנשים. התכנית מפעילה הערכה ומשוב לגננות

ולמדריכים פעמיים בשנה , במחצית ובסיום השנה

שותפים : קרן קר"ב, משרד החינוך, רשות.

איש קשר- ריקי מוסקוביץ