הישוב שלי תשעו - כרמל
נווט למעלה
כניסה
בית ספר כרמל
בבית הספר כל כיתה יצרה פעילות שיתופית "וויקינצרת עלית" בה בנינו תוצר משותף לאחר חקר האישים החשובים שעל שמם קרויים רחובות ושכונות עירנו האהובה.
כל זוג תלמידים חקר ולמד אודות האישיות החשובה ויחדיו יצרנו מסמך מעמיק ומרובד בנושא שכונות הישוב שלי.
הישוב שלי כרמל.jpg