מנשרי קורסים תשעב - כל המסמכים
  
  
  
  
אוריינות המאה ה21- הוראה ברשת.doc
  
29/09/2011 16:10ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
אוריינות חזותית.doc
  
28/11/2011 17:41ללא מידע נוכחותנירית ברנר
אימון במערכת החינוך- coaching.doc
  
29/09/2011 16:09ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה.doc
  
29/09/2011 16:10ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
גננות_כמנהיגות.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
המחנך כמנהל כיתה.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
חינוך גופני- ידע והבנה.doc
  
29/09/2011 16:09ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
חינוך לשוני- כיתה ה.doc
  
27/09/2011 09:19ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
חינוך לשוני- כיתה ה-מעודכן.doc
  
01/02/2012 14:37ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
חינוך לשוני_ בחינוך המיוחד.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מדע וטכנולוגיה- יסודי.doc
  
29/09/2011 16:10ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מדע וטכנולוגיה לחטב.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מוסיקה _ לגיל הרך.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר גננות כמנהיגות נצרת עילית.doc
  
21/09/2011 15:36ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר חינוך לשוני ד'.doc
  
01/02/2012 14:42ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר חינוך לשוני ה'.doc
  
21/09/2011 15:36ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר חינוך מיני.doc
  
28/10/2011 00:37ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר חנג תשעב ניווט.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר לקורס שואה.doc
הוצא אל: נעמי שרונימנשר לקורס שואה.doc
הוצא אל: נעמי שרוני
  
19/09/2011 19:58ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר מתמטיקה זח.doc
  
28/10/2011 00:37ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר מתמטיקה חטיבת ביניים.doc
  
21/09/2011 15:37ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר-אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה.doc
  
21/09/2011 15:37ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מנשר-השואה חינוך וערכים בדגש ילדות ונעורים.doc
  
21/09/2011 15:37ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מתמטיקה_ כיתה י.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מתמטיקה_ז_ח__יחידות הוראה מתוקשבות.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
מתמטיקה_כיתה _ט.doc
  
26/09/2011 23:18ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
תאטרון- קורס ארצי למורי תאטרון.doc
  
27/09/2011 09:26ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
תנך- הוראת התנך כחוויה.doc
  
29/09/2011 16:09ללא מידע נוכחותנעמי שרוני