מסמכים- סביבות למידה מתוקשבות - כל המסמכים
  
  
  
  
המתווה לתוכנית הלאומית לתקשוב -מיומניות המאה ה-21.pdf
  
16/09/2010 12:38ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
הערכת- שיעור מקוון.doc
  
16/06/2010 14:49ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
טופס ריק- תכנון שיעור מקוון - שם המורה_שם השיעור.docx
  
28/10/2010 13:32ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
לג בעומר.flipchart
  
19/05/2011 13:45ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
נספח 3 13-9-10.doc
  
28/10/2010 13:25ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
פרוט הקורס- לוחות אינטראקטיביים.docx
  
16/06/2010 14:48ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
שבועות1.flipchart
  
05/06/2011 18:45ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
שבועות2.flipchart
  
05/06/2011 18:46ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
תבנית להכנת תכנית עבודה בית ספרית.docx
  
28/10/2010 13:23ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
תוכנית ההשתלמות בסיסית  בתקשוב - מיומנויות המאה ה-21.doc
  
28/10/2010 13:30ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
תוכנית_עבודה_חלק_ראשון_גרסה_2.doc
  
14/11/2010 21:11ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
תכנון שיעור מקוון1 -דוגמא_ מורה ענת_סימני הסתיו.docx
  
28/10/2010 13:33ללא מידע נוכחותנעמי שרוני
תשורון חלופי- תבנית.ppt
  
13/11/2010 19:42ללא מידע נוכחותנעמי שרוני