ספריית חומרים לחנוכה - כל המסמכים
  
  
ל קבוצת מדע פעיל ממכון ויצמן.doc
  
מילים ושאלות לחנוכה.doc
  
מצגת חנוכה.ppt
  
מצגת על הזית.doc
  
פעיליות לחנוכה-סרטונים ביוטויוב.doc