מסמכים - כל המסמכים
תיקיה: flash
  
12/12/2011 18:53ניצן חורי
logo pisga.html
  
27/10/2009 19:57אריאל שגיא
logo pisga.swf
  
27/10/2009 19:57אריאל שגיא
odaot.JPG
  
30/11/2011 14:07אריאל שגיא
pisga123.jpg
  
30/11/2011 17:14אריאל שגיא
הטקסט הדיגיטלי.flipchart
  
02/11/2009 14:21איריס סער
הצגת פונקציה.flipchart
  
02/11/2009 13:54איריס סער
התמונה שלי.ppt
  
31/01/2011 18:54איריס סער
התפלגות נורמלית.flipchart
  
02/11/2009 13:54איריס סער
טכנולוגיות ווב2 בחינוך.flipchart
  
02/11/2009 13:52איריס סער
לוח שנה אינטראקטיבי - תשע.flipchart
  
02/11/2009 13:52איריס סער
לוח שנה.flipchart
  
02/11/2009 13:52איריס סער
מורה מקוון.flipchart
  
02/11/2009 13:52איריס סער
מפה.doc
  
26/10/2009 11:55איריס סער
משימה_מתוקשבת.doc
  
14/03/2011 13:43איריס סער
מתאם בין משתנים בסטטיסטיקה.flipchart
  
02/11/2009 13:54איריס סער
נצרת עילית בשבילי.ppt
  
17/01/2011 16:56איריס סער
נקודת_האור_בישוב_שלי.docx
  
14/03/2011 13:43איריס סער
עצמאות מדינת ישראל.flipchart
  
02/11/2009 14:21איריס סער
פירוט חוברות עבודה - העשרה למורים ותבניות.doc
  
02/11/2009 13:17איריס סער
פירוט חוברות עבודה ליסודי.doc
  
02/11/2009 13:02איריס סער
פירוט חוברות עבודה לעל יסודי.doc
  
02/11/2009 13:02איריס סער
פתגמים להוראה.flipchart
  
02/11/2009 13:52איריס סער
ציירים וסגנונות.flipchart
  
02/11/2009 14:21איריס סער
שם החפץ.jpg
  
01/12/2009 10:44ניצן חורי
שם החפץ.ppt
  
01/12/2009 10:15ניצן חורי
שתופיות ברשת.flipchart
  
02/11/2009 13:52איריס סער
תבנית האיש התלוי.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית לגרף עמודות.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית לציר זמן.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית מקבילית המוחות.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית משחק קוביות.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית נכון -לא נכון.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית סיבה ותוצאה.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית ספירת נקודות.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית פאזל 8 חלקים.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תבנית-משחק הזיכרון.flipchart
  
02/11/2009 13:31איריס סער
תהילים פרק כז.flipchart
  
02/11/2009 14:21איריס סער