דפים - תרבות ישראל ומורשתו
נווט למעלה
כניסה
"עם שאינו זוכר את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל" יגאל אלון
 
 
 
"תרבות ישראל" הינה מכלול המורשת והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים.
כפי שמופיעה בחוק החינוך הממלכתי:
  1. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את הוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו;
  2. להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים;
  3. ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל;
  4. ללמד את תורת ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית, להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם;
(תיקון לחוק החינוך הממלכתי, תש"ס 2000) מתוך אתר משרד החינוך
 
AVRAHAM