שם ההשתלמות:  חינוך לשוני לכתות ד' – תשע"א

מרצים:

רחל (אוקי) לוי

אוכלוסיית היעד:

מחנכי כתות ד' בלבד (מורים המלמדים עברית את כל השעות בכתה)

היקף הקורס:

30  שעות מוכרות  לגמול עם ציון, ב"אופק החדש"  כמקובל במשרד החינוך

מועדים:

 

5.10.10, 2.11.10, 30.11.10, 28.12.10(וירטואלי),11.1.2011 ,8.2.11 ,1.3.11  ,17.5.11

שעות מפגשי ההרצאות:

ימי שלישי – 16:00- 19:15

המקום:

פסג"ה נצרת עילית

מטרות ההשתלמות:

 

 

 

  • קידום מורים בהוראת יעדי שפה בכתות ד'
  • קידום תלמידים בקריאה ובכתיבה, הקניית אסטרטגיות להתמודדות עם טקסטים ארוכים ומורכבים, ספרותיים ועיוניים (רציפים ובלתי רציפים)
  • יישום תוכנית הלימודים בעברית-והכנת יחידות הוראה
  • שילוב מיומנויות מחשב בהוראה

 

מבין נושאי הלימוד:

 

  • גיבוש תוכנית לקידום תלמידים בהתבסס על כלי הערכה ונתונים עדכניים
  • גיבוש יחידות הוראה לקידום קריאה, כתיבה והבעה בעל –פה
  • דרכי התמודדות עם טקסטים מסוגים שונים-ארוכים רציפים ובלתי רציפים.
  • שימוש באמצעים מתוקשבים ומכוונים להוראת החינוך הלשוני

 

חובות הקורס:

 

נוכחות מלאה (היעדרות עד ל-20% תאושר רק באופן חריג)

חובת הגשת עבודה והשתתפות פעילה בקמפוס הווירטואלי

 

הרשמה:

 

מזכירות מרכז פסג"ה נצרת עילית

עלות ההשתתפות:

 

50 ₪ כולל צילומים