שם ההשתלמות:  חינוך לשוני לכתות ג' – תשע"א

מרצים:

רחל (אוקי) לוי

אוכלוסיית היעד:

מחנכי כתות ג' בלבד (מורים המלמדים עברית את כל השעות בכתה)

היקף הקורס:

30  שעות מוכרות  לגמול עם ציון, ב"אופק החדש"  כמקובל במשרד החינוך

מועדים:

 

14.9.10, 19.10.10, ,23.11.10  , 14.12.10 (וירטואלי), 25.1.11 , 22.2.11 ,29.3.11 ,3.5.11

שעות מפגשי ההרצאות:

ימי שלישי – 16:00- 19:15

המקום:

פסג"ה נצרת עילית

מטרות ההשתלמות:

 

 

 

  • קידום מורים ביעדי כתות ג'
  • קידום תלמידים שטרם סיימו את רכישת הקריאה
  • יישום תוכנית הלימודים בעברית-והכנת יחידות הוראה
  • שילוב מיומנויות מחשב בהוראה

 

מבין נושאי הלימוד:

 

  • גיבוש תוכנית לקידום תלמידים בהתבסס על כלי הערכה ונתונים עדכניים
  • גיבוש יחידות הוראה לקידום קריאה, כתיבה והבעה בעל -פה
  • שימוש באמצעים מתוקשבים ומכוונים להוראת החינוך הלשוני

 

חובות הקורס:

 

נוכחות מלאה (היעדרות עד ל-20% תאושר רק באופן חריג)

חובת הגשת עבודה והשתתפות פעילה בקמפוס הווירטואלי

 

הרשמה:

 

מזכירות מרכז פסג"ה נצרת עילית

עלות ההשתתפות:

 

50 ₪ כולל צילומים