שם ההשתלמות: סטנדרטים בחינוך לשוני בחינוך בחנ"מ

מרצים:

גלית עמיאל, דני שטיינר

אוכלוסיית היעד:

רכז מקצוע מובילים לחינוך לשוני בחנ"מ

היקף הקורס:

30 שעות עם ציון מוכרות לצבירה במסגרת אופק חדש.

מועדים:

 

ימי שלישי: 09/11, 30/11, 14/12, 11/01, 08/02, 15/03, 06/04 (מפגש וירטואלי) 03/05

המקום:

מרכז פסג"ה אזורי נצרת עילית

מטרות ההשתלמות:

 

 

 

פיתוח והכשרת רכז מקצוע בתחום הלשוני בביה"ס.

העצמת עולם הידע בתחום סביבת הוראה עתירת טכנולוגיה.

העצמת עולם הידע הפדגוגי בתחום הערכה, מדידה, תכנון ופריסת נושאים.

מבין נושאי הלימוד:

 

הכנת תוכניות לימודים בחינוך לשוני בתרבות ביה"ס.

מיומנויות הדרכה של צוותי הוראה.

למידה עמיתים בעקבות מחקרי פעולה.

 

 

 

 

חובות הקורס:

 

נוכחות מלאה. הגשת מטלת סיכום 

הרשמה:

 

באתר מרכז פסג"ה או בטלפון מס' 04-6554280

דמי רישום:

 

50 ש"ח