דפים - שנה ירוקה
נווט למעלה
כניסה

איכות הסביבה בנצרת עילית

 

     
     
     
 אמר הקב"ה לאדם הראשון:
".. ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,
תן דעתך ולא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך"
( מדרש קהלת רבא ז')

 פעילויות מתוקשבות סביבה ירוקה והיישוב - נצרת עילית

 

פעילות-  מגורים ושטחים ירוקים -

מומלץ לתלמידי בתי ספר יסודיים

 

פעילות   תעשייה ושטחים ירוקים

מומלץ לתלמידי כיתה ה - וחטיבות ביניים