דפים - תרבות ישראל ומורשתו
נווט למעלה
כניסה
 

 עורך תוכן [1]

 

​כותרת- להגדלה

" עם שאינו מכיר את עבור, ההוה שלו דל, ועתידו לוט בערפל" יגאל אלון

 

 עורך תוכן [2]

 

​נושאים לחשיבה

פיתוח נושא "שישי טבע"  תוך התייחסות להיבטים  היסטוריים, גיאוגרפיים, מקראיים.

מיקום העיר, הר  יונה, הר דבורה, הר הקפיצה,

נשתמש במפות אינטראקטיביות.

תעוד מראה נוף ע"י צילום מחלון ביה"ס, לאורך השנה ייראו השינויים.

לבדוק אפשרות למפגש קרוב למורות ה'.

ל