דף הבית - נתיב האור
כתובת: רחוב גלבוע 16 נצרת עילית
טלפון : 046478934
פקס : 046475830
שעות קבלה: 08:00-15:00
מחלקת בתי הספר > נתיב האור

                                

                                                                                                

                                

שם התוכנית : נתיב האור                              

מטרות התוכנית :

לעודד ילדים –ובאמצעותם – מעגלי קהילה נוספים להתנהגות נבונה ונכונה בסביבה צורכת חשמל

פיתוח אחריות התלמידים כלפי עצמם והקהילה ומתוך כך ימנעו תאונות ויאפשרו איכות חיים גבוהה,מחד,ושמירה על הסביבה מפני מפגעים,מאידך.

קהל היעד : כיתות  ה' בבתי הספר היסודיים כולל החינוך המיוחד.

 

תאור התוכנית:

התוכנית מקנה ידע על תכונות החשמל,מבהירה את ערכי איכות הסביבה, מעוררת דילמות, מעודדת נורמות התנהגות בטיחותית, ובעיקר חוויות.

והחשוב מכל: התוכנית מעודדת אכפתיות,מעורבות ואחריות של התלמידים כלפי הפעילות במסדרת התכונית מתרחשת בשני צירים:

1.      ציר מערכתי קהילתי ישובי שבמסגרתו פועלים ועדת היגוי עירונית, קבוצת מנהיגות צעירה לגיבוש אמנה עירונית לבטיחות בחשמל ופורום ילדי נתיב האור בחשמל,

2.      ציר בית ספרי הנפתח במפגש חוויתי עם עובד חברת חשמל המציג בעזרת מכשור מיוחד את הסכנות הטמונות בחשמל, וממשיך בסל פעילויות במגוו מתודות לבחירת המורה.

בכל שנה נוסעת קבוצת תלמידים לפעילות ארצית המאורגן ע"י חברת החשמל , ברמה היישובית מתקיים יום שיא לכל תלמידי כיתות ה' .

שותפים : אגף החינוך , חברת חשמל, מכון יעדים , משרד החינוך ( מפקח כולל  ,מפקחת מדעים ) , מנהלי בתי  הספר , מורי מדעים , מחנכי כיתות ה'.

איש קשר : אילנית בן-ישי