דף הבית - סל תרבות
כתובת: רחוב גלבוע 16 נצרת עילית
טלפון : 046478934
פקס : 046475830
שעות קבלה: 08:00-15:00
בית
   סל תרבות עירוני                                             

מטרת התכנית להכשיר תלמיד שיהיה שוחר אמנות איכותית בחייו הבוגרים.
התכנית משולבת במערכת החינוך הפורמלי מגני הילדים ועד כיתות י"ב.

 התכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות:
• משרד החינוך יזם את סל תרבות ארצי כתכנית מובילה בחינוך לאמנות.

הוא מתקצב אותה ועושה להחלתה על כלל אוכלוסיית התלמידים בישראל.
• החברה למתנ"סים אחראית על סל תרבות ארצי, ומהווה מסגרת ארגונית עבורו. 
• הרשויות המקומיות אחראיות למימוש התכנית בתחום שיפוטן, ושותפות לביצועה.
• מטה הסל פועל למימוש יעדי התכנית ברמה החינוכית, הארגונית והמנהלית.

המטה בונה ומקיים מערך של תמיכה מקצועית ובקרות.

עיקרי התכנית:
• צפיית התלמידים במופעי אמנות בתחומים שונים מדי שנה, באופן מדורג ובתכנון רב-שנתי.
• קיום פעילות חינוכית נלווית למופע, כולל הכנה מראש, ועיבוד הרשמים אחרי הצפייה. 
• קיום המופעים בשעות הלימודים, כדי להבטיח נוכחות מרבית של התלמידים.

השפעות התוכנית :
חשיפה שיטתית של התלמידים לאמנות מקדמת מטרות חינוכיות:
• הרחבת אופקים – המפגש עם אמנות מרחיב את עולמו התרבותי של התלמיד. 
• העשרה רוחנית – המפגש עם אמנות מפקיע את הצופה מן החומרנות וההישגיות,

ותורם ליצירת ראיית עולם מורכבת. 
• פיתוח כישורי הערכה וטיפוח טעם אישי – ההיכרות עם האמנות במיטבה ועם מגוון רחב

של סוגות וסגנונות מעניקה לתלמיד אמות מידה להערכה, ומפתחת בו כישורי ביקורת.
• הגברת המעורבות החברתית – המפגש עם אמנות עכשווית תורם להגברת העניין והמעורבות 

בהוויה המקומית, שכן האמנות  מעורבת מעצם טבעה בתהליכים חברתיים.  
• סובלנות וקשב לזולת - אמנות איכותית מתבוננת במציאות מנקודת ראות מורכבת,

ומעניקה לה פרשנויות שונות. היא מזמנת לצופה אפשרות להבין את רגשות האחר, ו

בכך תורמת לפיתוח רגישות, סובלנות ואמפתיה.
• תשתית תרבותית משותפת – היכרות עם פניה הרבות של התרבות הישראלית

מעשירה את השיח בין הקבוצות השונות המרכיבות את ההוויה הישראלית.

 

 
 
 

 הודעות סל תרבות

 
 

 משובים לאחר צפייה בהצגות