נווט למעלה
 

 שרשרת הנתינה

 
שרשרת באתר הסבר.png

 

 מסדר הדגל ראש חודש חשוון

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.
  
office_school_banner.jpg

 
 

 משלנו

 
ביקור ראשי קהילת יהודי מקסיקו בבית הספר
הורים ותלמידים יקרים, ביום שלישי הקרוב י24.10.17 יערך ביקור של ראשי קהילת יהודי מקסיקו בבית הספר. הביקור ייערך בשעה 12:00-13:00 אי לכך ההסעות תצאנה בשעה 13:00 מבית הספר בברכה, משפחת "ארבל"
*****
ביקור ראשי קהילת יהודי מקסיקו בבית הספר
הורים ותלמידים יקרים, ביום שלישי הקרוב י24.10.17 יערך ביקור של ראשי קהילת יהודי מקסיקו בבית הספר. הביקור ייערך בשעה 12:00-13:00 אי לכך ההסעות תצאנה בשעה 13:00 מבית הספר בברכה, משפחת "ארבל"
*****
ביקור ראשי קהילת יהודי מקסיקו בבית הספר
הורים ותלמידים יקרים, ביום שלישי הקרוב י24.10.17 יערך ביקור של ראשי קהילת יהודי מקסיקו בבית הספר. הביקור ייערך בשעה 12:00-13:00 אי לכך ההסעות תצאנה בשעה 13:00 מבית הספר בברכה, משפחת "ארבל"
*****
ביקור ראשי קהילת יהודי מקסיקו
הורים ותלמידים יקרים, ביום שלישי הקרוב ייערך ביקור של ראשי קהילת יהודי מקסיקו בבית הספר. הביקור ייערך בשעה 12:00-13:00 אי לכך ההסעות תצאנה בשעה זו. בברכה, משפחת "ארבל"
*****
ביקור ראשי קהילת יהודי מקסיקו
הורים ותלמידים יקרים, ביום שלישי הקרוב ייערך ביקור של ראשי קהילת יהודי מקסיקו בבית הספר. הביקור ייערך בשעה 12:00-13:00 אי לכך ההסעות תצאנה בשעה זו. בברכה, משפחת "ארבל"
*****