נווט למעלה
פעילות באתר מועצת תלמידים
תלמידים יקרים, פעילות מועצת תלמידים בשבוע זה נמצאת בשיאה!!! אתם מתבקשים להיכנס לפורום באתר מועצת תלמידים ולהגיב לכל מתמודד. בשובע הבא אתם תיכנסו לחדר מחשבים כדי להזין את הבחירות באופן מקוון. היום הגדול של הבחירות ייערך ב16.12.16 ..... פרטים בהמשך.
*****