נווט למעלה
 

 חוזר תשלומי הורים

 
 
 שמעוןןן.png


 ​1חוזר תשלומי הורים.png


 
 
  

 סדר ראש השנה בית ספרי

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.


שרשרת באתר הסבר.png  

 

  
office_school_banner.jpg

 
 

 vod

 
טכסים.png

 

 משלנו

 
תשלומי הורים
הורים יקרים, פורסם גובה שכר לימוד לשנה זו. תשלומי ההורים מפורטים באתר ביה"ס בהתאם לכל כיתה. נבקשכם להגיע למזכירות בית הספר ולשלם בהקדם. בברכה, משפחת "ארבל"
*****
תשלומי הורים
הורים יקרים, פורסם גובה שכר לימוד לשנה זו. תשלומי ההורים מפורטים באתר ביה"ס בהתאם לכל כיתה. נבקשכם להגיע למזכירות בית הספר ולשלם בהקדם. בברכה, משפחת "ארבל"
*****