ארבל - ביקור שר החינוך תשעח
נווט למעלה
ביקור שר החינוך
ביום ה'  14.9.17 כג' באלול התשע"ז יגיע לעירנו שר החינוך מר נפתלי בנט.
הביקור נערך בראשות ראש העיר מר רונן פלוט ואגף החינוך.
שר החינוך יבקר בבית ספרנו ויצפה בתהליכי הלמידה אשר אנו מקיימים.
אירועי הביקור מתמקדים בנושא השנתי: 70 פנים לפסיפס האנושי במדינת ישראל. דרך נושא זה לומדים תלמידנו מורשת, יהדות, טכנולוגיה, גיאוגרפיה, שפות וערכים.
גאים לארח את השר והנכבדים, שמחים על ההזדמנות שנפלה בחלקנו ומודים מאוד.
 
 

 תמונות מן הביקור

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.