ברקודילמה

משימה - חלק א'
1.סרקו את הברקוד שלפניכם.
2.האזינו לבעיה המוצגת ועבדו על פי ההוראות.

סימן שאלה 2.jpg

סימן שאלה 1.jpg

הנחיות

בעיה מחפשת פתרון
מודל עבודה – לפתרון בעיה/ דילמה

חשוב וענה!

 

מיהן הדמויות ?
מהי הבעיה/הדילמה המוצגת?
מהם הגורמים העשויים לסייע לפתרון?
מהם הגורמים העשויים לעכב את הפתרון?
הצע פתרונות אפשריים.

חלק ב 


אילו היית צור איך היית מרגיש?

אילו היית אחד מחברי הכתה של צור, וצור היה משתף אותך בתחושותיו מה בוחר לעשות ומדוע?

את המשימה יש להגיש לתיקיית העבודות שלנו במסמך word

קישורים