חב"ד
נווט למעלה
8.gif
משימות מתוקשבות במדעים
הזהדות.png
חידון קק"ל בסימן שבוע היישוב שלי נצרת עילית
לקראת החידון יש ללמוד על נצרת עילית מהמידע הקיים באינטרנט (שנת מילה הכוללת שגיאות באיותהקמה, ראש העיר המילה הכוללת שגיאות באיותראשון, מקומות מיוחדים בעיר , בית ספר ראשון ובית ספר אחרון שהוקם בעיר, שם של ראש עיר הנוכחי, שם של להקת המחול המילה הכוללת שגיאות באיותעירונית, שמות של מתנסים קהילתיים,  וכדומה)
ומהקישורי​ם הבאים:
 ​​​

 

 
 
office_school_banner.jpg 


 
המשימות שלי.JPG