חב"ד
נווט למעלה
חופשה נעימה!
ופשה נעימה! לתלמידינו היקרים! חופשה נעימה ומועילה! צברו כוחות ורעננות לקראת השנה הבאה! זכרו להקפיד בימי החופשה על קיום המצוות כיאה לתלמידי רשת חב"ד! *****
*****