pages - דבר המנהל
נווט למעלה
כתובת: רחוב סביון 1 stoon.lili@sisma.org.il
טלפון : 04-601245
פקס : 04-6020150
שעות קבלה: 08:00-13:00

 
תלמידים, הורים וצוות הוראה יקר!
 
משימות מאתגרות מונחות לפנינו בשנה זו, בתחום ההתנהגותי, לימודי, חברתי, רגשי,  אנו נפעל יחד להשיגן במלוא המרץ.
שאיפתנו המרכזית היא קידום ההישגים הלימודיים, שלוב תכנים ותכניות שיקדמו את תלמידנו אל עבר החינוך הרגיל תוך כדי צמצום הפערים עמם הגיעו. נמשיך לשלב תלמידים המוכיחים יכולת התמדה ולמידה.
נתמקד בשנה זו ונפעל ליצירת אקלים חינוכי מיטבי ומכיל שיאפשר אווירה לימודית נעימה ומוגנת.
אני מבטיחה לעשות את המרב והמיטב למען התלמידים החדשים והוותיקים וללוותם  במקצועיות ורגישות בבית הספר.
 
אני קוראת לכם הורים יקרים ומדריכי הפנימיות : אתם השותפים האמתיים שלנו , רק ביחד ובשיתוף פעולה נוכל להוביל את תלמידינו היקרים למחוזות ולשיאים חדשים .
 
ולכם צוות יקר : אתם המשאב המרכזי של ביה"ס , בלעדיכם לא היה ניתן להגיע לאותם הישגים . אני מבקש להודות ולהוקיר את פועלכם .
מי ייתן ותהיה לכולנו שנה טובה ופוריה.