צהרונט - סיכום גרפי
כניסה
   
הצג: 

1. בית ספר

 ארבל
 43 (8%) 
 
 גולן ע"ש פרס
 59 (10%) 
 
 יודפת
 56 (10%) 
 
 כסולות
 124 (22%) 
 
 כרמל
 86 (15%) 
 
 עצמון
 45 (8%) 
 
 מנחם בגין
 78 (14%) 
 
 נטופה
 79 (14%) 
 
 קשת
 (0%)  
 חבד
 (0%)  

סכום: 571

2. כיתה

 ג1
 123 (22%) 
 
 ג2
 34 (6%) 
 
 ד1
 142 (25%) 
 
 ד2
 32 (6%) 
 
 ה1
 118 (21%) 
 
 ה2
 29 (5%) 
 
 ו1
 78 (14%) 
 
 ו2
 13 (2%) 
 

סכום: 569

3. באילו ימים יש לי חוגים אחרי שעות הלימודים? (ניתן לסמן מספר ימים)

 ביום א'
 27 (6%) 
 
 ביום ב'
 21 (5%) 
 
 ביום ג'
 40 (9%) 
 
 ביום ד'
 21 (5%) 
 
 ביום ה'
 22 (5%) 
 
 ביום א'; ביום ג'
 32 (7%) 
 
 ביום א'; ביום ג'; ביום ד'
 (2%) 
 
 ביום א'; ביום ב'; ביום ג'; ביום ה'
 19 (4%) 
 
 ביום ב'; ביום ה'
 11 (2%) 
 
 ביום א'; ביום ג'; ביום ד'; ביום ה'
 (2%) 
 
 ביום ב'; ביום ג'; ביום ה'
 (2%) 
 
 ביום ב'; ביום ד'
 36 (8%) 
 
 ביום ג'; ביום ד'
 (1%) 
 
 ביום א'; ביום ה'
 16 (4%) 
 
 ביום א'; ביום ב'; ביום ד'
 (2%) 
 
 ביום א'; ביום ד'; ביום ה'
 (1%) 
 
 ביום ג'; ביום ה'
 29 (6%) 
 
 ביום א'; ביום ג'; ביום ה'
 36 (8%) 
 
 ביום א'; ביום ד'
 (2%) 
 
 ביום ב'; ביום ג'
 (0%)  
 ביום ב'; ביום ד'; ביום ה'
 (2%) 
 
 ביום א'; ביום ב'; ביום ד'; ביום ה'
 (1%) 
 
 ביום א'; ביום ב'; ביום ג'; ביום ד'; ביום ה'
 27 (6%) 
 
 ביום ב'; ביום ג'; ביום ד'; ביום ה'
 16 (4%) 
 
 ביום א'; ביום ב'; ביום ג'; ביום ד'
 11 (2%) 
 
 ביום ג'; ביום ד'; ביום ה'
 (2%) 
 
 ביום א'; ביום ב'; ביום ה'
 (1%) 
 
 ביום ד'; ביום ה'
 (1%) 
 
 ביום ב'; ביום ג'; ביום ד'
 (1%) 
 
 ביום א'; ביום ב'; ביום ג'
 (1%) 
 
 ביום א'; ביום ב'
 (0%)  

סכום: 454