זהות יהודית ישראלית בנצרת עילית - חזון עולמות
נווט למעלה
כניסה
כתובת: רחוב גלבוע 16 נצרת עילית
טלפון : 046478934
פקס : 046475830
שעות קבלה: 08:00-15:00

                                            חזון עולמות

 חברה שבה הזהות היהודית-ישראלית נוכחת ומתפתחת - ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה, המרחב העירוני וסדר היום היישובי.

חברה המושתתת על ערכי הכבוד לאדם, לאחר, למורשת, למקום ולסביבה.

חברה אשר לחבריה תחושת שייכות לעיר, למדינה, לעם, ואמונה ביכולתם לעצב עתיד משותף.
 
עקרונות פעולה:
1. חזון ומטרות עולמות מועברים כמסר עקבי ומתמשך מראש העיר והמנהיגות העירונית, לכל המערכות - כמכווני התנהגות.
2. מיקוד ההשקעה(אנשים ומשאבים) בפעילות ובאירועים מחוללי שינוי .
3. פיתוח תשתיות של כוח אדם ומשאבים במטרה ליצור מעורבות ואחריות של כל השותפים. 
4. עבודה מערכתית ואינטגרטיבית בין הגופים  השונים, תוך איגום משאבים של כוח אדם, ארגוניים, לוגיסטיים ותקציבים.
5. התאמת הפעילות לקהלי יעד מאופיינים.
 

 

 
 
 
[1] אירועים/פעילות מחוללי שינוי :
א. מניעים פרטים וקבוצות- להשתתף, לעשות
ב. מתפתחים
ג. הפעילות עצמה כוללת את הבניית השלב הבא
ד. מעגלי השפעה מתרחבים
ה. העמקת רמות השותפות
ו. מעוררים שאלות זהות ושייכות שלא נשאלו קודם.